Krtkovanie: Rýchla pomoc ako aj vhodná prevencia

Kanalizácie, odtoky a potrubia sú neodmysliteľnou súčasťou pre fungovanie domácností ako aj firiem. Sú to tiež body, ktorým sa v niektorých prípadoch nevenuje dostatočná pozornosť v podobe ich pravidelnej revízie a údržby. V mnohých situáciách sú dokonca tieto súčasti zbytočne namáhané, ak sa napríklad do drezu a umývadla snažíme splachovať veci, ktoré tam nepatria. Nemusíme vravieť len o väčších ostatkoch z obeda, z mydla a z drogérie, ale napríklad aj o mastnotách. Všetko sú to príčiny toho, že potrubie sa pomaly upcháva až dôjde k havarijnému stavu.

Stavu, v ktorom príde na rad anomálne správanie vody, pomalé odtekanie a podobné problémy spojené napríklad aj so zápachom. Nehovoriac o tom, že ak budeme v takomto stave používať umývadlo, drez, toaletu, sprchu,… aj naďalej, môžeme konkrétny objekt vytopiť, minimálne sa voda dostane tam, kde narobí neželané škody.

umývadlo, tečie voda

Už pri prvých zádrheľoch a anomáliách je preto potrebné tento problém riešiť. A to konkrétne tým, že sa musia prečistiť potrubia či kanalizácia. Najšikovnejšie riešenie v takejto situácii predstavuje krtkovanie bratislava a techniky čistenia a všeobecne služby spojené s odborným „krtkovaním“.

Najčastejšie príznaky havarijného stavu vidíme v pomalom odtekaní vody. Nečistoty sa usádzajú v potrubí, pravdepodobne im nevenujeme pozornosť a každodenne sa na ne neprizeráme, to ale nemení nič na fakte, že sa tvoria a spôsobujú upchatie. Je preto najvyšší čas ich poriadne prečistiť vysokotlakovým čistením- krtkovaním.

mačka v umývadle

Dodnes asi veľa ľudí rozmýšľa spôsobom, že nechcú platiť za nejakú prevenciu potrubí či kanalizácií a možno tiež veria, že ak príde k havarijnému stavu, tak si s tým nejako poradia. V takom prípade sa ale odpadová voda môže dostať tam, kde narobí škody a ani samotná práca spojená s laickým čistením nie je práve komfortná.

  • V konečnom výsledku sa tieto služby vyplatia, v nejednom prípade dokonca dokážu ušetriť za náklady, ktoré by pri takomto stave a znečistení objektu vzniku.