Poznáte JA Slovensko.sk?

Ich sloganom je – Skúsenosť k úspechu. Preto sa snažia žiakov učiť formou skúseností každého jednotlivca. V školskom roku 2017/2018 bolo zapojených do projektu až 23 867 žiakov, 918 učiteľov a 827 škôl. JA Slovensko má viac ako 340 tisíc absolventov vzdelávacích programov na základných školách, stredných školách a aj vysokých školách za celých 26 rokov, čo na Slovensku pôsobia.

podnikatelé
 
Je to celosvetová spoločnosť, preto už 100 rokov prinášajú skúsenosti v oblasti pracovnej pripravenosti, finančnej gramotnosti a podnikania po celom svete. Zaujímavosťou je, že na Slovensko a do Českej republiky sa dostali v roku 1992 vďaka Tomášovi Baťovi, ktorý inicioval príchod tohto moderného spôsobu ekonomického vzdelávania. On podporoval finančne a aj šíril ich dobré meno od ich začiatku, až po jeho smrť. Ich významné ocenenie získali za Modelovú organizáciu v rokoch 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2017.
 
Ich vzdelávacie programy:
– Ja podnikanie v cestovnom ruchu a Ja aplikovaná ekonómia slúži žiakom na vyskúšanie si reálneho podnikania v špeciálnej študentskej firme.
– Ja Etika v podnikaní sa snaží rozvíjať morálnu hodnotu a etické aspekty osobnosti.
– V programe Ja viac ako peniaze a Ja peniaze zvyšujú finančnú gramotnosť žiakov, ktorá je veľmi dôležitá.
– Ja základy podnikania – pripravujú tie najmladšie deti na svoje budúce povolanie.
-Ja učebnica ekonómie a podnikania – študenti stredných škôl získavajú vďaka programu základné informácie z hľadiska ekonómie, ponuky a dopytu a podnikaní, či manažmente

podnikaetlka
 
Medzi úspešnými absolventmi patrí napríklad: Spoluzakladateľ a riaditeľ Martinusu (najväčšieho online kníhkupectva na Slovensku) Michal Meško, Štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec, spolumajiteľ kaviarne Black a zakladateľ Poetry Coffee Jakub Ševčík . Ich postavenie v našej spoločnosti a ich pozitívne recenzie tohto projektu len potvrdzujú kvalitu JA Slovenska.