Výhody online marketingu


Ak je náš marketing premyslený a rovnako tak prevedený, môže nás čakať príjemný úspech v podobe zisku a svetlej budúcnosti v činnosti, do akej sme sa pustili. Možno ani netreba dodávať, že dnes je cieľom mnohých /väčšiny/ podnikateľov internet. Nemusí sa jednať len o činnosť spojenú s internetovým servisom či službami, ale weby ako aj sociálne siete môžu poslúžiť na oslovenie veľmi širokej verejnosti a vlastne ako taká výhodná a efektívna propagácia či reklama. Ako sa líši online marketing oproti tomu „tradičnému“, respektíve aké má výhody?

internet

Ako som už naznačil, prvou a zrejme najväčšou výhodou je jeho dosah verejnosti. Internet a webové stránky či aj spomenuté sociálne siete spájajú v podstate všetkých ľudí a je takmer jedno, odkiaľ pochádzajú. Forma online má túto obrovskú výhodu, ktorá nám umožňuje informovať ľudí, nájsť, či osloviť potencionálnych zákazníkov bez toho, aby sme sa s reklamou či propagáciou museli orientovať iba lokálne. Napríklad forma reklamy v podobe letákov či inzerátov v určitých novinách, alebo informácia v podobe mestského rozhlasu má iba svoj určitý lokálny dosah. Môže byť síce dostačujúci, ale internet nám predsalen otvára väčšie, zrejme i zábavnejšie a rýchlejšie možnosti.

nákup

Pokiaľ chceme osloviť konkrétnu, teda cieľovú skupinu, je to opäť trochu rozdiel. Cestou tradičného marketingu by sme museli osobne hľadať a navštíviť len určité miesta, v ktorých sa dané cieľové skupiny najčastejšie schádzajú. Online, elektronická podoba túto prácu spraví za nás. Navštívením sociálnych sietí môžeme spraviť určité ankety, z akých následne  automaticky vznikajú štatistiky. Tieto štatistiky využijeme k výberu vhodnej skupiny, ktorú potom môžeme osloviť, ale vznikne nám aj určitá nápoveda, akým štýlom by sme mohli našu činnosť orientovať, respektíve ako ju vylepšiť a čo najlepšie dotyčnej skupine sprístupniť, aby ju zaujala.